Ångerrätt

Pikky Kiosk säljer till största delen lösgodis. Vänligen notera att Ångerrätt inte gäller för varor som  snabbt kan försämras eller snabbt bli för gamla eller för en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl.

För andra varor än godis kontakta oss inom 14 dagar för att utnyttja ångerrätt. Du måste själv betala returfrakt och posta varan till: Pikky Kiosk AB, Bryggavägen 109 A,178 31 Ekerö. Varan måste vara oöppnad. Återbetalning kommer att ske inom 30 dagar. Vid återbetalning kommer den att göras via det betalningsalternativ som Kunden först valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

Reklamation

Om det är fel på vara eller om vara saknas ska Kunden kontakta Pikky Kiosk omedelbart. Om en vara saknas eller är skadad krediteras den felaktiga varan. Pikky Kiosks ansvar är alltid begränsat till varans värde. Återbetalning kommer att ske inom 30 dagar. Vid återbetalning kommer den att göras via det betalningsalternativ som Kunden först valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

Ej uthämtat paket

Vid ej uthämtat paket gäller att kunden får betala returfrakt plus en administrativ avgift på 100:-.